WM_CTLCOLORMSGBOX

Mesajul WM_CTLCOLORMSGBOX este învechit. Este inclus pentru compatibilitate cu versiunile anterioare de sistem. Versiunile curente ale Windows și Windows NT nu trimite acest mesaj.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casete de dialog, mesaje de caseta de Dialog