Dialog caseta de mesaje

Se utilizează următoarele mesaje de a crea și gestiona casete de dialog și controale în casetele de dialog.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index