SetDlgItemText

Funcția de SetDlgItemText stabilește titlul sau textul unui control într-o casetă de dialog.

(BOOL SetDlgItemText HWND  hDlg, / / mâner din caseta de dialogintnIDDlgItem, / / identificator de controlLPCTSTRlpString / / text pentru a seta);
 

Parametrii

hDlg
Identifică caseta de dialog care conține controlul.
nIDDlgItem
Identifică controlul cu un titlu sau un text care se.
lpString
Indicatorul șir null-terminated care conține textul de copiat controlul.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a ob?ine informa?ii extinse despre erori, apel GetLastError.

Observații

Funcția SetDlgItemText a trimite un mesaj WM_SETTEXT pentru controlul specificat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casete de dialog, funcții caseta de Dialog, GetDlgItemInt, GetDlgItemText, SetDlgItemInt, WM_SETTEXT

Index