SetCursorPos

Funcția SetCursorPos deplasează cursorul pentru coordonatele specificate ecran. Dacă noile coordonate nu sunt în interiorul dreptunghiului ecran set de funcția ClipCursor cele mai recente, sistemul ajustează automat coordonatele astfel încât cursorul rămâne în interiorul dreptunghiului.

(BOOL SetCursorPos int  x, / / orizontală poziția int Y / / verticală poziția);
 

Parametrii

X
Specifică noi coordonata x, în coordonate ecran, cursorului.
Y
Specifică noi coordonata y, coordonate de ecran, cursorului.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Cursorul este o resursă partajată. O fereastră să deplasați cursorul numai atunci când cursorul este în zona client.

Procesul de apel trebuie să aveți acces WINSTA_WRITEATTRIBUTES la stația fereastra.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Cursoare prezentare generală, funcții cursorul, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index