CopyCursor

Funcția de CopyCursor copiază un cursor.

(HCURSOR CopyCursor HCURSOR  pcur / / ocupa la cursorul pentru a copia);
 

Parametrii

pcur
Ocupa la cursorul de copiat.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este ghidajul pentru cursorul duplicate.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este NULL. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția de CopyCursor permite o cerere sau biblioteca cu legare dinamică (DLL) pentru a obține ghidajul în forma cursorul de?inute de un alt modul. Apoi dacă alte modulul este eliberat, cererea este încă în măsură să utilizați forma cursorul.

Înainte de închidere, cererea trebuie să apela funcția DestroyCursor pentru a elibera orice resurse de sistem care asociate cu cursorul.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Cursoare prezentare generală, funcții cursorul, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor