GetClipCursor

Funcția GetClipCursor preia a coordonatelor de ecran din zona dreptunghiulară care se limitează cursorul.

(BOOL GetClipCursor LPRECT  lpRect / / adresa de structura pentru dreptunghi);
 

Parametrii

lpRect
Indicatorul pentru a o structura RECT care primește coordonatele ecran limitează dreptunghiului. Structura primește dimensiuni de ecran în cazul în care cursorul nu se limitează la un dreptunghi.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Cursorul este o resursă partajată. În cazul în care o cerere confines cursorul cu funcția ClipCursor , aceasta trebuie să elibereze mai târziu cursorul utilizând ClipCursor înainte de a renunța la controlul la altă aplicație.

Procesul de apel trebuie să aveți acces WINSTA_READATTRIBUTES la stația fereastra.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Cursoare prezentare generală, funcții cursorul, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index