Cursorul mesaje

Următorul mesaj este utilizat cu cursoare.

WM_SETCURSOR