PageSetupDlg

Funcția PageSetupDlg creează o casetă de dialog Inițializare pagină , care permite utilizatorului să specifice atributele o pagină imprimată. Aceste atribute includ dimensiunea hârtiei și sursă, orientarea paginii (portret sau peisaj) și lățimea marginilor paginii.

(BOOL PageSetupDlg LPPAGESETUPDLG  lppsd indicator spre o structură);
 

Parametrii

lppsd
Indicator spre o structură PAGESETUPDLG care conține informații folosite pentru a initializa caseta de dialog. Structura primește informații despre selecțiile utilizatorului atunci când funcția întoarce.

Valorile întroarse

În cazul în care utilizatorul face clic pe butonul OK, valoarea returnată este diferită de zero. Membrii structurii PAGESETUPDLG a subliniat prin parametrul lppsd indică utilizatorului selecții.

Dacă utilizatorul anulează sau se închide caseta de dialog Inițializare pagină sau apare o eroare, valoarea returnată este zero. Pentru a ob?ine informa?ii extinse despre erori, se utilizează funcția CommDlgExtendedError

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în commdlg.h.
Import Biblioteca:Utilizarea commdlg32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Comune Dialog Box biblioteca prezentare generală, funcții comune de caseta de Dialog, CommDlgExtendedError, PagePaintHook, PAGESETUPDLG, PageSetupHook