GetSaveFileName

Funcția GetSaveFileName creează o Salvare comună casetă de dialog care permite utilizatorului specifica unitatea, director și numele unui fișier pentru a salva.

(BOOL GetSaveFileName LPOPENFILENAME  lpofn / / adresa de structura cu inițializare / / date);
 

Parametrii

lpofn
Indicator spre o structură OPENFILENAME care conține informații folosite pentru a initializa caseta de dialog. Când se întoarce GetSaveFileName , această structură conține informații despre utilizator fișier selecție.

Valorile întroarse

Dacă utilizatorul specifică un nume de fișier și face clic pe butonul OK , valoarea returnată este diferită de zero. Tampon a subliniat de membru lpstrFile din structura OPENFILENAME conține calea completă și numele de fișier specificat de utilizator.

Dacă utilizatorul anulează sau se închide caseta de dialog Salvare sau apare o eroare, valoarea returnată este zero. Pentru a ob?ine informa?ii extinse despre erori, apela funcția de CommDlgExtendedError , care poate returna una din următoarele valori:

CDERR_FINDRESFAILURE CDERR_NOHINSTANCE
CDERR_INITIALIZATION CDERR_NOHOOK
CDERR_LOCKRESFAILURE CDERR_NOTEMPLATE
CDERR_LOADRESFAILURE CDERR_STRUCTSIZE
CDERR_LOADSTRFAILURE FNERR_BUFFERTOOSMALL
CDERR_MEMALLOCFAILURE FNERR_INVALIDFILENAME
CDERR_MEMLOCKFAILURE FNERR_SUBCLASSFAILURE

Observații

În mod implicit, Windows 95 și Windows NT versiunea 4.0 afișează o nouă versiune din caseta de dialog Salvare care oferă caracteristici de interfață utilizator care sunt similare cu Windows Explorer. Furnizați o procedură de cârlig OFNHookProc pentru o casetă de dialog Explorer-stil salva . Pentru a activa regimul de cârlig, semnalizatoarele OFN_EXPLORER și OFN_ENABLEHOOK în membre steaguri de structura OPENFILENAME și specificați adresa procedura cârlig membru lpfnHook.

Windows 95 și Windows NT 4.0 continuă să sus?ină stil vechi caseta de dialog Salvare pentru aplicații care să men?ină o interfață compatibilă cu Windows 3.1 sau Windows NT 3.51 user-interface. Pentru a afișa stil vechi caseta de dialog Salvare , permite o OFNHookProcOldStyle cârlig de procedură și asigură că pavilion OFN_EXPLORER nu este setat.

Windows CE: Nu toți membrii structurii OPENFILENAME sunt definite în Windows CE. Pentru informații despre membrii definite, consultați subiectul de referin?ă pentru structura OPENFILENAME .

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în commdlg.h.
Import Biblioteca:Utilizarea comdlg32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Comune Dialog Box biblioteca prezentare generală, funcții comune de caseta de Dialog, CommDlgExtendedError, GetOpenFilename, OFNHookProc, OFNHookProcOldStyle, OPENFILENAME

Index