PRINTPAGERANGE

[Acest lucru este documenta?ia preliminare și subiect pentru a schimba].

Structura PRINTPAGERANGE specifică un interval de pagini într-o lucrare de imprimare. O operațiune de imprimare poate avea mai mult de un interval de pagini. Aceste informa?ii sunt furnizate în structura PRINTDLGEX când apelați funcția PrintDlgEx.

typedef struct tagPRINTPAGERANGE {}
    DWORD nFromPage;
    DWORD nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Membrii

nFromPage
Specifică prima pagină din intervalul.
nToPage
Specifică ultima pagină din zona.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară.
Windows:Neacceptat.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în commdlg.h.
Import Biblioteca:Utilizarea comdlg32.lib.

A se vedea, de asemenea

Comune Dialog casetă de prezentare biblioteca, structuri comune de caseta de Dialog, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index