Crearea caseta de Dialog proprietarul-trase

Șablonul de caseta de dialog definește fereastra stiluri, butoane și identificatori de control pentru caseta combo. Caseta combo în acest exemplu utilizează CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL și WS_TABSTOP styles.

Caseta de dialog, de asemenea, conține o casetă listă (IDLIST) și două butoane: OK (IDOK) și Revocare (IDCANCEL). Constantele IDOK și IDCANCEL sunt definite de SDK antetul fișierele. IDLIST constantă este definită în fișierul antet aplicației, este identificatorul de control, IDCOMBO.

Pentru mai multe informații despre casete de dialog, consultați Casetele de Dialog.