CBN_SELCHANGE

CBN_SELCHANGE notificare mesajul este expediat când utilizatorul modifică selecția curentă în caseta listă a unei casete combo. Utilizatorul poate modifica selecția făcând clic pe în caseta listă sau utilizând tastele săgeți. Fereastra părinte a casetei combo prime?te notificarea sub forma unui mesaj de WM_COMMAND cu CBN_SELCHANGE în cuvântul de înaltă-ordine de parametrul wParam.

CBN_SELCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identificator de combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / mâner de casetă combo 

 

Observații

Pentru a obține indexul din selecția curentă, trimite mesajul CB_GETCURSEL la comandă.

Mesaj de notificare a CBN_SELCHANGE nu este trimis la selecția curentă printr-un mesaj de CB_SETCURSEL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casete combo, mesaje caseta Combo, CBN_CLOSEUP, CBN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index