CheckDlgButton

Funcția CheckDlgButton modifică starea selectare un buton de control.

(BOOL CheckDlgButton HWND  hDlg, / / ocupa la caseta de dialogintnIDButton, / / identificator buton de controlUINTuCheck / / verifica stat);
 

Parametrii

hDlg
Mâner pentru caseta de dialog care conține butonul.
nIDButton
Identifică butonul pentru a modifica.
uCheck
Specifică statul de selectare a butonului. Acest parametru poate fi una dintre următoarele valori:
Valoarea Sensul
BST_CHECKED Setează starea butonul verificate.
BST_INDETERMINATE Stabilește statul butonul gri, indicând o stare nedeterminată. Utilizați această valoare numai dacă butonul are stilul BS_3STATE sau BS_AUTO3STATE.
BST_UNCHECKED Setează starea butonul neînregistrat

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția CheckDlgButton a trimite un mesaj BM_SETCHECK pentru controlul buton specificate în caseta de dialog specificate.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Butoanele de prezentare, butonul Funcții, CheckRadioButton, IsDlgButtonChecked

Index