CascadeWindows

Funkcja CascadeWindows kaskadowo okien podrzędnych określonego okna nadrzędnego określonego.

(WORD WINAPI CascadeWindows HWND  hwndParent, / / dojście do okna nadrzędnegoUINTwHow, / / typy systemu Windows nie po to, aby rozmieścićStała RECT* lpRect, / / prostokąt, rozmieszczenie okienUINTcKids, / / liczba system windows, aby rozmieścićStała HWND DALEKO* lpKids / / obsługuje tablicy okna);
 

Parametry

hwndParent
Dojście do okna nadrzędnego. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, przyjęto, że okna pulpitu.
wHow
Określa flagi Kaskadowo. Flaga tylko, obecnie dostępne, MDITILE_SKIPDISABLED, zapobiega niepełnosprawnych okien podrzędnych MDI jest kaskadowy.
lpRect
Wskaźnik do struktury RECT , która określa obszar prostokątny, w kliencie współrzędne, w ramach którego systemu windows są rozmieszczone. Ten parametr może mieć wartość NULL, w którym używany jest przypadek obszaru klienckiego okno nadrzędne.
cKids
Określa liczbę elementów w tablicy określonej przez parametr lpKids . Ten parametr jest ignorowany, jeśli lpKids ma wartość NULL.
lpKids
Wskaźnik tablicy dojścia do okien podrzędnych, aby rozmieścić. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, są rozmieszczone wszystkich okien podrzędnych okno nadrzędne określonych (lub okna pulpitu).

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest liczba okna ułożone.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Wywołanie CascadeWindows powoduje, że wszystkie zmaksymalizowanego okna zostaną przywrócone do ich poprzedniego rozmiaru.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, RECT

Index