GetForegroundWindow

Funkcja GetForegroundWindow zwraca uchwyt okna pierwszego planu (okno, z którego użytkownik pracuje obecnie). System przypisuje nieco wyższy priorytet wątku, który tworzy okno nowej wiedzy, niż inne wątki.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do okna pierwszego planu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, SetForegroundWindow

Index