Śledzenie rozmiar

System utrzymuje minimalną i maksymalną śledzenia rozmiar okna stylu WS_THICKFRAME; okno z tego stylu obramowaniem zmiany rozmiaru. Śledzenie minimalny rozmiar jest najmniejszy rozmiar okna, którą można utworzyć, przeciągając obramowanie zmiany rozmiaru okna. Podobnie, Śledzenie maksymalny rozmiar jest największy rozmiar okna, którą można utworzyć, przeciągając obramowanie zmiany rozmiaru.

Minimum i maksimum śledzenia rozmiary okna są ustawione na wartości domyślne zdefiniowane przez system, gdy system tworzy okno. Aplikację można wykryć ustawienia domyślne i zastąpić je przez przetwarzanie wiadomości WM_GETMINMAXINFO . Aby uzyskać więcej informacji zobacz rozmiar i położenie wiadomości.