Poleceń systemu

Aplikacja, która ma menu Okno można zmienić rozmiar i położenie tego okna, wysyłając poleceń systemu. Poleceń systemu są generowane, kiedy użytkownik wybierze poleceń z menu Okno. Aplikacja może emulować działania użytkownika, wysyłając wiadomość WM_SYSCOMMAND aby oknie. Następujące polecenia systemu wpływa na rozmiar i położenie okna.

Polecenie Opis
SC_CLOSE Zamyka okno. Polecenie to wysyła wiadomość Polecenie WM_CLOSE zostało aby oknie. Okno wykonuje wszelkie kroki niezbędne do oczyszczania i zniszczyć sam.
SC_MAXIMIZE Maksymalizuje okno.
SC_MINIMIZE Minimalizuje okno.
SC_MOVE Przesuwa okno.
SC_RESTORE Przywraca zminimalizowane lub zmaksymalizowane okno poprzedni rozmiar i położenie.
SC_SIZE Uruchamia polecenie rozmiar. Aby zmienić rozmiar okna, należy użyć myszy lub klawiatury.