SetWindowWord

Funkcja SetWindowWord jest przestarzała. Wartości GWW_ nie są obsługiwane. Aplikacje oparte na Win32 należy używać funkcji SetWindowLong.

Zobacz też

Okno klasy omówienie, funkcje klasy okno

Index