Dodatkowa pamięć okna

System zachowuje strukturę danych wewnętrznych dla każdego okna. Rejestrując klasy okna aplikacji można określić szereg dodatkowych bajtów pamięci, nazywana pamięcią dodatkowe okna. Tworząc okno klasy, system przydziela i dołącza określoną ilość pamięci dodatkowe okna do końca struktury okna. Aplikacja może używać tej pamięci do przechowywania danych specyficznych dla okna.

Ponieważ dodatkowa pamięć jest przydzielana lokalna sterta systemu, aplikacja powinna oszczędne używanie dodatkowe okna pamięci. Z systemu wersja 4.0 lub późniejsza funkcja RegisterClassEx zawodzi, jeżeli ilość pamięci dodatkowe okna, wymagane jest większa niż 40 bajtów. Jeśli aplikacja wymaga więcej niż 40 bajtów, należy przydzielić własnej pamięci i wskaźnik do pamięci są przechowywane w pamięci dodatkowe okna.

Funkcje SetWindowWord i SetWindowLong skopiować wartość dodatkowa pamięć. Funkcje GetWindowWord i GetWindowLong Pobierz wartość z dodatkowej pamięci. Członek cbWndExtra struktury WNDCLASSEX określa ilość pamięci dodatkowe okna przydzielić. Aplikacja, która nie używa pamięci musi zainicjować cbWndExtra zero.

Index