Proste kontroli statycznych grafik

Formant statyczne prosty graficzny wyświetla ramkę lub wypełniony prostokąt. Ramkę można wyciągnąć w szeregu style, uwzględnione czarnym, szare lub biały. W dodatku, ramki i można wyciągnąć z wytrawiony styl, aby nadać mu wygląd trójwymiarowy. Style ramek zawiera SS_BLACKFRAME, SS_GRAYFRAME, SS_WHITEFRAME, SS_ETCHEDHORZ, SS_ETCHEDVERT i SS_ETCHEDFRAME.

Prostokąt mogą być wypełniane kolorem w jednym z trzech stylów: czarny, biały lub szarego. Style te są zdefiniowane przez stałe SS_BLACKRECT, SS_GRAYRECT i SS_WHITERECT.