EM_SETWORDBREAKPROCEX

Określa procedurę rozszerzonego programu word-break.

EM_SETWORDBREAKPROCEX
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = pfnWordBreakProcEx (FIKCYJNYMI) 

Parametry

pfnWordBreakprocEx
Adres EditWordBreakProcEx funkcji lub NULL na korzystanie z procedury domyślne.

Zwraca wartości

Zwraca adres poprzedniego rozszerzona procedura programu word-break.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EditWordBreakProcEx, EM_GETWORDBREAKPROCEX

Index