EM_GETUNDONAME

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Rich Edit 2.0 i nowsze: Wysłać wiadomość EM_GETUNDONAME formant edycji wzbogaconej pobrać typu następnej akcji cofania, jeśli.

Rich Edit 1.0: Ta wiadomość nie jest obsługiwane.

EM_GETUNDONAME wParam = 0;    / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;   / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Parametry nie są używane; muszą one być zerem.

Zwraca wartości

W przypadku akcji cofania, wartość zwracany jest wartość wyliczenia UNDONAMEID , który wskazuje typ następnej akcji w kolejce Cofnij formantu.

Jeśli nie ma żadnych działań, które można cofnąć lub typu następnej akcji cofania jest nieznany, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Dostępne są następujące typy działań, które mogą być cofnięte lub redone: wpisywanie, Usuń, przeciąganie upuszczanie, cięte oraz operacje wklejania. Informacje te mogą być użyteczne w przypadku aplikacji, które przewidują rozszerzony interfejs cofanie i ponawianie operacji, takich jak pole listy rozwijanej akcji, które można cofnąć.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_GETREDONAME, EM_REDO, EM_UNDO, UNDONAMEID

Index