EM_GETCHARFORMAT

Wiadomość EM_GETCHARFORMAT określa bieżący znaków formatowania w formancie edycji wzbogaconej.

EM_GETCHARFORMAT wParam = fSelection (WPARAM) (wartość logiczna); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (CHARFORMAT FAR *) lpFmt 

 

Parametry

fSelection
Wartość określająca, czy uzyskanie formatowanie znaków domyślne lub formatowanie znaków bieżącego zaznaczenia. Jeśli ten parametr jest równy zero, domyślne formatowanie jest zwracany. W przeciwnym wypadku zwracana jest formatowanie bieżącego zaznaczenia.
lpFmt
Wskaźnik do struktury CHARFORMAT do wypełnienia. Jeśli formatowanie zaznaczenia, jest pobierana, struktury uzyskuje atrybuty pierwszego znaku i Państwa dwMask określa, które atrybuty są spójne całego zaznaczenia.

Rich Edit 2.0 i nowsze: Ten parametr może być wskaźnik do struktury CHARFORMAT2 , która jest rozszerzeniem struktury CHARFORMAT . Przed wysłaniem wiadomości EM_GETCHARFORMAT, ustawić strukturę cbSize Członkowskie do wskazania wersję struktury.

Zwraca wartości

Zwraca wartość członka dwMask struktury CHARFORMAT.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, CHARFORMAT, CHARFORMAT2

Index