Bottomless Rich edycyjnym

Aplikację można zmienić rozmiar formant edycji wzbogaconej, w razie potrzeby tak, aby zawsze ten sam rozmiar jak jego zawartość. Formant edycji wzbogaconej obsługuje to tak zwane "bottomless" funkcji przez wysłanie jego okno nadrzędne powiadomienie EN_REQUESTRESIZE zmianie rozmiaru jego zawartość.

Podczas przetwarzania wiadomości z powiadomieniem EN_REQUESTRESIZE, aplikacja powinna zmienić rozmiar formantu do wymiarów w określonej struktury REQRESIZE . Aplikacja może również przenieść wszelkich informacji w pobliżu formantu, aby pomieścić formantu zmiana wysokości. Aby zmienić rozmiar formantu, można użyć funkcji SetWindowPos.

Aby wymusić formant bottomless edycji wzbogaconej do wysyłania wiadomości powiadomień EN_REQUESTRESIZE za pomocą wiadomości EM_REQUESTRESIZE . Ten komunikat może być przydatne podczas przetwarzania wiadomości WM_SIZE.

Aby otrzymywać komunikaty powiadamiające EN_REQUESTRESIZE, musi umożliwiać powiadomienia za pomocą wiadomości EM_SETEVENTMASK.