EM_REDO

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Rich Edit 2.0 i nowsze: Wysłać wiadomość EM_REDO na formant edycji wzbogaconej aby ponowić następnej akcji w kolejce Ponów formantu.

Rich Edit 1.0: Ta wiadomość nie jest obsługiwane.

 EM_REDO wParam = 0;    / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;   / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Parametry nie są używane; muszą one być zerem.

Zwraca wartości

Jeśli operacja Ponów powiedzie się, wartość zwracany jest różna od zera.

W przypadku niepowodzenia operacji Ponów, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Aby ustalić, czy wszystkie akcje w kolejce Ponów formantu, wysłać wiadomość EM_CANREDO.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_CANREDO, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME, EM_UNDO

Index