Aktywacja okna

Gdy użytkownik kliknie nieaktywny okna najwyższego poziomu lub dziecko nieaktywny okna najwyższego poziomu, system wysyła komunikat WM_MOUSEACTIVATE (między innymi) Aby oknie najwyższego poziomu lub dziecka. System wysyła tę wiadomość, po zaksięgowaniu komunikat WM_NCHITTEST , aby oknie, ale przed zaksięgowaniem przycisku w wiadomości. Gdy WM_MOUSEACTIVATE jest przekazywany do funkcji DefWindowProc , system uaktywnia okno najwyższego poziomu i następnie księguje przycisk dół wiadomości do okna najwyższego poziomu lub dziecka.

Przetwarzanie WM_MOUSEACTIVATE, okna można sterować czy okna najwyższego poziomu staje się oknem aktywnym o kliknięcie myszą, a czy okno, w którym został kliknięty otrzymuje kolejne przycisku w wiadomości. Czyni to przywracając jedną z następujących wartości po przetworzeniu WM_MOUSEACTIVATE.

Wartość Znaczenie
MA_ACTIVATE Uaktywnia okno i odrzuca wiadomość myszy.
MA_NOACTIVATE Nie uaktywnia okno i odrzuca wiadomość myszy.
MA_ACTIVATEANDEAT Uaktywnia okno i odrzuca wiadomość myszy.
MA_NOACTIVATEANDEAT Nie uaktywnia okno, ale odrzuca wiadomość myszy.