GetInputState

Funkcja GetInputState określa, czy wywołania wątku wiadomości kolejki są wiadomości przycisk myszy lub klawiatury.

BOOL GetInputState(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli kolejka zawiera jeden lub więcej nowych przycisk myszy lub klawiatury wiadomości, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli istnieją nie nowy przycisk myszy lub klawiatury wiadomości w kolejce, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetQueueStatus

Index