PostAppMessage

Funkcja PostAppMessage jest przestarzała. Funkcja jest świadczone tylko dla zachowania zgodności z 16-bitowymi wersjami systemu Windows. Aplikacje oparte na Win32 należy używać funkcji PostThreadMessage.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejki wiadomości

Index