SetMessageQueue

Funkcja SetMessageQueue jest przestarzała. Ta funkcja zapewnia zgodnooć tylko dla 16-bitowych wersjach systemu Windows. Ta funkcja nie, nic w 32-bitowych wersjach systemu Windows, ponieważ kolejki wiadomości są rozszerzane dynamicznie, w razie potrzeby.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejki wiadomości

Index