ReplyMessage

Funkcja ReplyMessage jest używana do odpowiedzi na wiadomości wysłane za pomocą funkcji SendMessage bez sterowanie wróci do funkcji, która wywołała SendMessage.

(BOOL ReplyMessage LRESULT  lResult / / specyficzne dla wiadomości odpowiedzi);
 

Parametry

lResult
Określa wynik przetwarzania wiadomości. Możliwe wartości są oparte na wiadomości wysłane.

Zwraca wartości

Jeśli wywołujący wątek został przetwarzania wiadomości wysłane z innego wątku lub procesu, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli wywołujący wątek został nie przetwarza wiadomości wysłane z innego wątku lub procesu, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Przez wywołanie funkcji, procedurę okna, który odbiera wiadomości pozwala wątek, który nazywany SendMessage nadal działała tak, jakby wątku odbierania wiadomości powróciło kontroli. Wątek, który wywołuje funkcję ReplyMessage także kontynuuje działanie.

Jeśli komunikat nie został wysłany przez SendMessage lub jeśli wiadomość została wysłana przez tego samego wątku, ReplyMessage nie ma wpływu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, InSendMessage, SendMessage