SetMessageExtraInfo

Funkcja SetMessageExtraInfo ustawia informacje o dodatkowe wiadomości dla bieżącego wątku. Informacje o dodatkowe wiadomości jest skojarzony z bieżącym wątku wiadomości kolejki wartością 32-bitowe określonych aplikacji lub sterownika. Aplikację można użyć funkcji GetMessageExtraInfo do pobrania wątku wiadomości dodatkowych informacji.

(FIKCYJNYMI SetMessageExtraInfo FIKCYJNYMI  fikcyjnymi / / zdefiniowanych przez aplikację 32-bitową wartość);
 

Parametry

fikcyjnymi
Określa wartość 32-bitowych ma być skojarzony z bieżącym wątkiem.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wartością 32-bitową poprzedniego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetMessageExtraInfo

Index