WM_MDIRESTORE

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIRESTORE do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokument aby przywrócić okno potomne MDI od rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego.

WM_MDIRESTORE wParam = hwndRes (WPARAM) (HWND); / / uchwyt na dziecko w celu przywrócenia fikcyjnymi = 0;            / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

hwndRes
Wartość wParam. Dojście do okna podrzędnych MDI do przywrócenia.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest zawsze równa zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, WM_MDIMAXIMIZE

Index