WM_DELETEITEM

Wiadomość WM_DELETEITEM jest wysyłana do właściciela pole listy lub pole kombi, gdy pole listy lub pole kombi jest zniszczona lub elementy są usuwane przez komunikat LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT, CB_DELETESTRINGlub CB_RESETCONTENT . System wysyła komunikat WM_DELETEITEM na każdy usunięty element. System wysyła komunikat WM_DELETEITEM pole listy usuniętych lub kombi elementu pola z danych niezerowych zapasu.

WM_DELETEITEM idCtl = wParam;           / / kontrola identyfikatora lpdis = fikcyjnymi (LPDELETEITEMSTRUCT); / / struktury elementu informacji 

 

Parametry

idCtl
Wartość wParam. Określa identyfikator formantu, który wysłał komunikat WM_DELETEITEM.
lpdis
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury DELETEITEMSTRUCT , zawierający informacje o element usunięty z pola listy.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwróci TRUE, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, CB_DELETESTRING, CB_RESETCONTENT, DELETEITEMSTRUCT, LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT

Index