LBN_SELCHANGE

Aplikacja wysyła wiadomość z powiadomieniem LBN_SELCHANGE podczas wyboru w polu listy ma zmienić. Okno nadrzędne pola listy odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

LBN_SELCHANGE idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator listy pole hwndListBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola listy 

 

Uwagi

To powiadomienie nie jest wysyłana, jeśli wiadomość LB_SETCURSEL zmienia zaznaczenie.

To powiadomienie ma zastosowanie tylko do pola listy, który ma styl LBS_NOTIFY.

Dla pola listy wielokrotnego wyboru powiadomienie LBN_SELCHANGE jest wysyłana zawsze, gdy użytkownik naciśnie klawisz strzałki, nawet jeśli nie zmienia zaznaczenie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCANCEL, WM_COMMAND

Index