WM_KILLFOCUS

WM_KILLFOCUS wiadomość jest wysyłana do okna, bezpośrednio przed traci fokus klawiatury.

WM_KILLFOCUS hwndGetFocus = wParam (HWND); / / dojście do okna odbierania fokus 

 

Parametry

hwndGetFocus
Wartość wParam. Dojście do okna, które uzyskuje fokus klawiatury (może być NULL).

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Jeżeli aplikacji jest wyświetlanie daszek, daszek powinny być zniszczone w tym momencie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, komunikaty wejściowe klawiatury, SetFocus, WM_SETFOCUS

Index