Naciśnięcie klawisza wiadomości

Naciśnięcie klawiszy wyniki w WM_KEYDOWN lub WM_SYSKEYDOWN wiadomość zostanie umieszczona w kolejce wiadomości wątku skojarzone: okno, w którym nie ma fokusu klawiatury. Zwalnianie kluczowe wyniki w WM_KEYUP lub WM_SYSKEYUP wiadomości są umieszczane w kolejce.

Klucz w górę i w dół klucz wiadomości zwykle występują w parach, ale jeśli użytkownik przytrzyma dół długą klucza wystarczające do uruchomienia funkcji automatycznego powtarzania klawiatury, system generuje wiele komunikatów WM_KEYDOWN lub WM_SYSKEYDOWN w wierszu. Generuje następnie pojedynczej wiadomości WM_KEYUP lub WM_SYSKEYUP w gdy użytkownik zwalnia klucz.