Typy ikon

System operacyjny zawiera zestaw standardowych ikon , które są dostępne dla każdej aplikacji do używania w dowolnym momencie. Pliki nagłówkowe zestaw SDK zawiera identyfikatory standardowe ikony — identyfikatory zaczynają się od prefiksu "IDI_".

Każdy standardowa ikona ma odpowiedni domyślny obraz skojarzony z nim. Użytkownik może zastąpić domyślny obraz skojarzony z wszelkich standardowy kursor w dowolnym czasie.

Niestandardowe ikony są przeznaczone do użycia w określonej aplikacji i może być każdy wzór. Poniżej przedstawiono kilka ikon niestandardowych.