Dzięki buforu tekst tylko do odczytu

Dla każdego formantu edycji systemu utrzymuje flagą tylko do odczytu, która wskazuje, czy tekst formantu jest odczytu i zapisu (domyślnie) lub tylko do odczytu. Aplikację można ustawić flagę odczytu zapisu lub odczytu tekstu wysyłając kontroli komunikat EM_SETREADONLY . Aby ustalić, czy formant edycyjny jest przeznaczony tylko do odczytu, aplikacja może wywołać funkcję GetWindowLong przy użyciu stałej GWL_STYLE. Wiadomość EM_SETREADONLY dotyczy zarówno w jednowierszowym i wielowierszowym edycyjnym.

Index