EN_VSCROLL

Wiadomości z powiadomieniem EN_VSCROLL jest wysyłany, gdy użytkownik kliknie formant edycyjny paska przewijania pionowego. Okno nadrzędne formantu edycyjnego odbiera to powiadomienie poprzez komunikat WM_COMMAND. Okno nadrzędne jest notyfikowana przed zaktualizowaniem ekranu.

EN_VSCROLL idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Identyfikator Edycja kontroli hwndEditCtrl = fikcyjnymi (HWND);      / / uchwyt z formantu edycyjnego 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Edytuj, edytować komunikaty sterujące, EN_HSCROLL, WM_COMMAND