Funkcje kursora

Następujące funkcje są używane z kursorów.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

Przestarzałe funkcje

LoadCursor

Index