DestroyCursor

Funkcja DestroyCursor niszczy kursor i zwalnia wszelkich pamięci kursora zajęte. Nie należy używać tej funkcji do zniszczenia udostępnionego kursora.

(BOOL DestroyCursor HCURSOR  hCursor / / obsługi kursora do zniszczenia);
 

Parametry

hCursor
Dojście do kursor, aby zostać zniszczone. Kursor nie może być w użyciu.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja DestroyCursor niszczy nieudostępnionego kursora. Nie należy używać tej funkcji do zniszczenia udostępnionego kursora. Udostępnione kursor jest ważne tak długo, jak moduł, z którego został załadowany pozostanie w pamięci. Następujące funkcje uzyskania udostępnionego kursora:

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Kursory omówienie, funkcje kursora, CopyCursor, CopyImage, CreateCursor, LoadCursor, LoadCursorFromFile, LoadImage