Kursor wiadomości

Następujący komunikat jest używana z kursorów.

WM_SETCURSOR