Komunikaty sterujące

Następujące komunikaty są używane z formantami.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index