Wspólnych struktur pole dialogowe

Następujące struktury są używane z typowych okien dialogowych.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES.
FINDREPLACE
OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE