Tworzenie pola kombi rysowane właściciela

Ta sekcja opisuje sposób używania pola kombi rysowane przez właściciela. Przykład w tworzeniu okno dialogowe Square mączki wykorzystuje pole listy rozwijanej rysowania przez właściciela grupy czterech żywności są wyświetlane, reprezentowane przez mapy bitowej i nazwy. Wybranie grupy żywności powoduje żywności w tej grupie na liście.

Index