CB_GETITEMHEIGHT

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETITEMHEIGHT w celu określenia wysokości elementów listy lub pola wyboru w polu kombi.

CB_GETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);  / / pozycji indeksu fikcyjnymi = 0;               / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa składnik polu kombi, którego wysokość ma być pobrana.

Ten parametr musi być –1 pobrać wysokość pola wyboru. Musi istnieć zera do pobrania wysokość elementów listy, chyba że pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE. W takim przypadku parametr indeks jest indeksu elementu określonej listy.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wysokość w pikselach elementów listy w polu kombi. Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE, jest to, wysokość element określony przez parametr indeks . Jeżeli indeks jest –1, wartość zwracany jest wysokość części na temat kontroli (lub tekst statyczny) Edytuj pola kombi. Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest CB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETITEMHEIGHT, WM_MEASUREITEM

Index