BM_GETIMAGE

Aplikacja wysyła komunikat BM_GETIMAGE pobrać dojścia do obrazu (ikona lub bitmapy) związane z przyciskiem.

BM_GETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM); / / typ obrazu Flaga fikcyjnymi = 0;                   / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

fImageType
Wartość wParam. Określa typ obrazu do skojarzenia z przycisku. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do obrazu, jeśli takie istnieją; w przeciwnym razie ma wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BM_SETIMAGE