BM_GETCHECK

Aplikacja wysyła wiadomość BM_GETCHECK do pobrania stanu wyboru pole wyboru lub przycisk radiowy.

BM_GETCHECK wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany z przycisku utworzone za pomocą BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON, lub BS_3STATE stylu może być jednym z następujących:

Wartość Znaczenie
BST_CHECKED Przycisk jest zaznaczony.
BST_INDETERMINATE Przycisk jest wyszarzone, wskazując stanu nieokreślonego (stosuje się tylko wtedy, gdy przycisk Styl BS_3STATE lub BS_AUTO3STATE).
BST_UNCHECKED Przycisk jest niezaznaczone

Jeśli przycisk ma inny styl, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK

Index