Włączenie wbudowanych funkcji ułatwień dostępu

Używa następującego fragmentu kodu funkcji parametru SystemParametersInfo aby włączyć funkcję KlawiszeFiltru

Fk KL&AWISZEFILTRU; 
BOOL bSuccess; 
 
/ / Wypełnić członków struktury funkcji KLAWISZEFILTRU. 
 
FK.cbSize = sizeof(FILTERKEYS); 
FK.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEYACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
FK.iWaitMSec = 1000; 
FK.iDelayMSec = 1000; 
FK.iRepeatMSec = 500; 
FK.iBounceMSec = 0; 
 
/ / Wywołanie parametru SystemParametersInfo z flagą SPI_SETFILTERKEYS. 
 
bSuccess = parametru SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS, 0, i elementem (LPVOID); fk, 0) 

 

Index