Om vinduet Egenskaper

Win32 API har flere funksjoner som gjør at programmer kan bruke vinduet Egenskaper. Følgende emner drøftes i denne oversikten:

Index